HandiChem™ tuhé látky

Systém úpravy vody

Prečo tuhé látky?

Systém tuhých látok HandiChem™ poskytuje rovnako kvalitné výsledky ako ošetrenie vody s kvapalnými látkami, ale je jednoduchší a šetrný k životnému prostrediu. Systém tuhých látok HandiChem™ minimalizuje spotrebu energie a vody čím znižuje zaťaženie životného prostredia. K výhodám systému tuhých látok HandiChem™ patrí:

Jednoduché, ale efektívne

 • HandiPak® tuhé výrobky obsahujú rovnakú koncentráciu účinných látok ako kvapalné, ale neobsahujú vodu. HandiChem™ systém preukázal svoju účinnosť na stovkách kotlov, chladiacich veží a systémoch procesných vôd.
 • Obsluha manipuluje iba s 5 kg balením namiesto 25 kg alebo 200 kg sudmi (menšia pracovná náročnosť).
 • Ideálne pre použitie na ťažko prístupných miestach, ako sú napr. chladiace veže na streche. 
 • Celé balenia sa v budovách ľahko premiestňujú pomocou ručného vozíka.
 • Viac voľného miesta: Štyri balenia zaberajú rovnakú podlahovú plochu ako jeden 120 litrový sud, ale nahradia ekvivalentné množstvo 4 x 120l kvapalín.   

Zníženie nebezpečenstva a rizík / prekážok

 • Inovatívny výrobný proces znižuje riziká spojené s kvapalnými látkami: Každý 120L sud s kvapalným inhibítorom nahradený ekvivalentným množstvom tuhého výrobku môže eliminovať až 12 kg hydroxidu sodného.
 • Znížené riziko kontaktu s chemikáliami: Produkt je uzatvorený v recyklovateľnej plastovej nádobe, alebo vo vode rozpustnom obale. Rozpustenie a dávkovanie prípravku je plne riadené systémom HandiFeed ™.
 • Znížené riziko pracovných úrazov spojených s manipuláciou so sudmi.
 • Zníženie rizika rozliatia oproti kvapalným látkam.
 • Čistejšie a lacnejšie dávkovacie panely a minimálne požiadavky na priestor (nie sú nutné záchytné nádrže na chémiu).

Šetrnejší k životnému prostrediu

 • Maximálne využitie energie a vody pomáha chrániť vzácne prírodné zdroje a znížiť emisie oxidu uhličitého.
 • Zníženie množstva obalových materiálov a zníženie množstva odpadov.
 • Redukcia váhy, teda menej spotrebovaného paliva a emisií skleníkových plynov súvisiacich s prepravou tovaru.
 • Minimalizácia odpadov: 100% spotreba chemickej látky v mieste použitia. Nie je nutné vyplachovanie sudov.

 

Ak chcete vedieť, prečo sa naši zákazníci rozhodli pre tuhé látky kliknite sem

Ako môže Systém HandiChem ™ prospieť Vášmu biznisu?

Zistite , aký osoh môže HandiChem™ priniesť Vášmu biznisu. Pre vypracovanie BEZPLATNÉHO a nezáväzného návrhu, kontaktujte spoločnosť Chem-Aqua ešte dnes.

 

sales@chemaqua.sk

 

+421 905 323 428